Radisson Blu Hotel, Sopot, Sopot
Rezerwuj online
Radisson Blu Hotel, Sopot, Sopot
Rezerwuj online
Pokój Family Suite - Radisson Blu Hotel, Sopot

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co to znaczy, że Hotel jest otwarty w sytuacji ogłoszonego lockdown dla regionu pomorskiego ?

Z naszych usług mogą skorzystać osoby wskazane w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów. Podstawą zakwaterowania będzie przedstawienie stosownych dokumentów uprawniających do pobytu zgodnych z zapisami Rozporządzeń (dotyczy każdej osoby zameldowanej w Hotelu).

Poniżej przedstawiamy katalog grup zawodowych upoważnionych do korzystania z usług hotelowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Rezerwacji pod nr tel. 58 670 35 35 przed przyjazdem, w celu  wyjaśnienia zasad przyjęcia rezerwacji.

 

Grupa zawodowa Rodzaj wymaganego potwierdzenia
Zawód medyczny w rozumieniu ustawy o zawodach medycznych

Dokument wystawiony przez podmiot prowadzący działalność leczniczą – w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą również – tu wystarczy samo oświadczenie

Podmioty lecznicze to spzozy, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe nadzorowane przez MON posiadające ambulatorium, lekarza, pielęgniarkę lub położną, instytuty badawcze, fundacje lub stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, jednostki wojskowe w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą

Załoga statku powietrznego

Dokument od pracodawcy
Załoga statku morskiego/platformy w oparciu o inny stosunek niż marynarska uop Dokument od pracodawcy
Kierowcy wykonujący transport drogowy Dokument od pracodawcy, samozatrudnienie nie jest podstawą zakwaterowania  

Obsada pociągu

Dokument od pracodawcy 
Pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej/realizacji inwestycji dot. infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych Dokument od pracodawcy 
Pracownicy sektora energetycznego (zaopatrzenie w surowce energetyczne, surowce i paliwa) Dokument od pracodawcy 

Pacjenci i ich opiekunowie w celu uzyskania świadczeń w podmiocie leczniczym

Skierowanie/inny dokument potwierdzający, że pacjent ma mieć udzielone świadczenie opieki zdrowotnej 
Funkcjonariusze: Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, CBA, SWW, SKW, Służby Celno Skarbowej, PSP, SOP, SW, Inspekcja Transportu Drogowego, SOK w związku z wykonywaniem zadań służbowych  Legitymacja służbowa
Osoby wykonujące w RP lub państwie sąsiednim prace związane z inwestycją w zakresie terminalu lub inwestycji w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, inwestycji w sektorze naftowym Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot
Zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu szkoleniowego uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w rozumieniu ust. 15

 

Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot

Dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe, wynagrodzenie albo odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub uznaną przez MKOL albo mn organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo inny dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową (nie zaś organizatora zawodów)

Zdający oraz osoby uczestniczące w przygotowaniu/organizowaniu egzaminów zawodowych Dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub CKE 
Pełnomocnicy procesowi, obrońcy, pełnomocnicy stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo administracyjnego, przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy – w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy i w dniu poprzedzającym Zawiadomienie/inny dokument potwierdzający termin posiedzenia/rozprawy 
Członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji mn (oraz członków ich rodzin), posiadaczy paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji  Dokument wydany przez właściwe MSZ 
Osoby realizujące projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w związku z wykonywaniem zadań zawodowych poza miejscem stałego zamieszkania, w związku z obsługą ww. projektów inwestycyjnych  Dokument od pracodawcy 

Żołnierze wojsk sojuszniczych

Legitymacja służbowa
Pracownicy cywilni: Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, CBA, SWW, SKW, Służby Celno Skarbowej, PSP, SOP, SW, Inspekcja Transportu Drogowego, SOK w związku z wykonywaniem zadań zawodowych poza miejscem stałego zamieszkania Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot
Osoby świadczące usług przeglądu, konserwacji, naprawy sprzętu/aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej  w związku z wykonywaniem tych usług poza miejscem stałego zamieszkania Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot
Pracownicy lotniska/osoby obsługujące ruch lotniczy w związku z wykonywaniem zadań zawodowych  Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot
Osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści dla mediów publicznych oraz mediów posiadających koncesję   Dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję  lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę 

Cudzoziemcy nie mogący kontynuować podróży do miejsca stałego pobytu

Oświadczenie
Pasażerowie samolotów  w przypadku odwołanie/opóźnienie lotu/odmowa przyjęcia na pokład Dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego

Kontrolerzy NIK w związku z wykonywaniem zadań zawodowych

Legitymacja służbowa 
Pracownicy FRONTEX Dokument od pracodawcy

Uczestnicy konkursu na aplikacje prawnicze w tym uzupełniające, zdających egzamin prokuratorski, sędziowski, inne osoby uczestniczące w przygotowaniu egzaminów

Zaświadczenia dyrektora KSSIP lub ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do danego etapu konkursu 

Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji, naprawy maszyn w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania

Dokument od pracodawcy lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub inny dokument wystawiony przez ten podmiot
Sędziowie sportowi uczestniczący we współzawodnictwie organizowanym na podstawie rozporządzenia oraz osoby przeprowadzające kontrole antydopingowe  Dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe, wynagrodzenie albo odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub uznaną przez MKOL albo mn organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo inny dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową (nie zaś organizatora zawodów)
Dziennikarze pracujący dla redakcji lub działający na rzecz i z upoważnienia redakcji poza miejscem stałego zamieszkania  Legitymacja prasowa
Członkowie komisji ws. egzaminów prawniczych i osoby przygotowujące te egzaminy Dokument wystawiony przez kierownika jednostki organizacyjnej w MS w sprawie danego egzaminu
Członkowie komisji ws. egzaminów dot. uprawnień wynikających z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych  Decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne
Członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych  w trakcie prowadzenia badan wypadków lub incydentów Legitymacja służbowa 

 

 

 1. Jakie udogodnienia dla dzieci oferuje hotel ?
Komfort rodziców i bezpieczeństwo naszych najmłodszych gości są dla nas niezwykle ważne. Dlatego na życzenie udostępniamy takie elementy jak: podgrzewacz do butelek, nocnik lub nakładkę na sedes czy też wanienkę. Posiadamy także pościel w mniejszym rozmiarze. Kuchnia serwuje menu dziecięce, dostępne są foteliki do karmienia, cyklicznie odbywają się też animacje w pokoju zabaw. Również w strefie basenowej znajduje się brodzik, a sam hotel znajduje się zaledwie 250 metrów od wielkiej nadmorskiej piaskownicy.
 
 1. Czy hotel akceptuje Bony Turystyczne?

Tak, Radisson Blu Hotel, Sopot akceptuje Bony Turystyczne,  co oznacza, że można opłacić bonem swój pobyt. Więcej informacji o Bonie Turystycznym znajdą Państwo na stronie Bon Turystyczny w Radisson Blu Hotel, Sopot.

 

 1. Dlaczego wymagana jest dodatkowa opłata za korzystanie z basenu i saunarium ?

Szanujemy fakt, iż nie każdy chce albo może korzystać z tej strefy dlatego zależy nam aby nasi Goście mieli poczucie, iż rozliczają się tylko za te usługi, z których realnie korzystają w hotelu. W związku z powyższym cena została skalkulowana osobno i wymaga odrębnego uregulowania w kwocie 20 zł za dobę od osoby.

 

 1. W jakich godzinach odbywa się check in i check out w hotelu ?
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o 12.00 w dniu wyjazdu.
 
 1. Czy hotel przyjazny jest zwierzętom?
Tak, zwierzęta są u nas mile widziane. Zgodnie z regulaminem akceptujemy psy do 5 kg, większe wymagają dodatkowej zgody. Opłata wynosi 100 zł za pobyt.
 
 1. Czy Hotel posiada certyfikaty bezpieczeństwa związane z COVID 19? 
Zachowujemy wszelkie procedury i zalecenia sanitarne. Wprowadzone zostały dodatkowe procedury sieci  Radisson Hotel Group, które potwierdzone zostały międzynarodowym certyfikatem SGS. Polegają one na przestrzeganiu 20-etapowego programu sprzątania i dezynfekcji pokoi, jak i wszystkich przestrzeni wspólnych. Również części konferencyjne objęte zostały dodatkowym 10 – etapowym procesem odkażania, jak i przestrzegania zasad dystansu fizycznego.  
 
Hotel pomyślnie przeszedł proces certyfikacji dedykowany obiektom konferencyjnym i kongresowym „Bezpieczny obiekt MICE” uruchomiony przez Polską Organizację Turystyczną. 

 1. Czy w obecnej sytuacji epidemicznej dostępne są wszystkie funkcje w hotelu?
Staramy się aby panująca sytuacja nie zakłócała komfortu wypoczynku. Ograniczony został jedynie dostęp do przebieralni i pryszniców w strefie basenowej, dostępne są tylko sauny w których możliwe jest uzyskanie temperatury powyżej 60 stopni Celsjusza (ziołowa i fińska). Również sprzątanie pokoi odbywa się wyłącznie na życzenie gości.
 
 1. Czy na ternie hotelu dostępny jest parking ?
Hotel dysponuje 82 miejscami naziemnymi oraz 29 miejscami w hali garażowej. Opłata wynosi 35 zł za dobę. 
 
 1. Czy mogę zarezerwować pokój telefonicznie/mailowo ?
Oczywiście, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym działem rezerwacji pod numerem telefonu: T: +48 58 670 35 35, zapraszamy również do kontaktu mailowego: reservations.sopot@radissonblu.com
 
 1. Czy hotel przygotowany jest do obsługi Gości z  niepełnosprawnościami?

 • Hotel posiada trzy pokoje w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przystosowanie i wyposażenie łazienki, przyciski alarmowe przy łóżkach, etc.) Dodatkowo też pokoje zlokalizowane są na parterze
 • Wszystkie przejścia w hotelu, drzwi korytarze są szerokie, bez progów, co umożliwia swobodny  przejazd wózków inwalidzkich
 • Winda hotelowa również nie posiada progów, co zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji, stref i funkcji obiektu w tym strefy basenowej czy spa  
 • Hotel posiada niższą ladę recepcyjną  przystosowaną dla  osób poruszających się na wózku, bankomat również został zamontowany na niższej wysokości.
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hossa.biz Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 89-280, Gdańsk Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane