Polityka prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Marketingowych Grupy Kapitałowej Hossa

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:
1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej; 3) numer telefonu;
  
jest Hossa.biz Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 295112 („Hossa.biz”), a także inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hossa S.A., to jest: Grupa Inwestycyjna Hossa. S.A. w Gdyni, Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku, OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdyni (dalej „Podmioty Grupy Hossa”).

Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą w celach marketingowych, tj. celem przedstawiania i przekazywania Panu/Pani przez Hossa.biz oraz Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz, Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa oraz Partnerów Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa, w tym celów analitycznych i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów z Grupy Kapitałowej Hossa S.A.

Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług podmiotów z Grupy Kapitałowej Hossa SA jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie oraz cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych wsposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, w tym zapisywaniu w plikach cookies, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Hossa.biz oraz Podmioty Grupy Hossa, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu wimieniu i/lub na rachunek Hossa.biz oraz Podmiotów Grupy Hossa (takim jak podwykonawcy, usługodawcy, zleceniobiorcy) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz, Podmiotów Grupy Hossa oraz Partnerów Handlowych Hossa.biz, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z postanowieniami takiej umowy.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na podany niżej adres kontaktowy: info@hossabiz.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Hossa.biz Sp. z o.o. w Gdańsku: iod@hossabiz.pl.

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że: są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają one praw osób trzecich, jest uprawniony do zawarcia Umowy, zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.
Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
  d) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  e) bezpieczeństwo - Hossa.biz korzysta z plików cookies w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www w tym także wycieku danych
  f) preferencje, funkcje i usługi - Hossa.biz korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami. Hossa.biz umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)
h) Windows Phone
i) Blackberry

Zgoda na otrzymywanie newslettera oraz ofert reklamowych, informacji handlowych oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych:

 1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-280 Gdańsk, ul. C. K. Norwida 4 informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 2. Wyrażam zgodę na przedstawianie i przekazywanie mi przez Hossa.biz oraz Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz oraz innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hossa SA, to jest: Grupy Inwestycyjnej Hossa SA w Gdyni, Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku, OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdańsku a także Partnerów Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa:
  − na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej,
  − z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez: rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu.
 3. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Marketingowych Grupy Kapitałowej Hossa i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie i w sposób w niej określony.
 4. Zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że zgoda, o której mowa w pkt.1 i pkt.2 może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody uniemożliwi dalsze otrzymywanie przeze mnie newslettera oraz innych ofert reklamowych, informacji handlowych oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o których mowa w pkt.2.